Cratos Receptiediensten NEN 4400-1 gecertificeerd

Cratos Receptiediensten is trots te mogen vermelden dat de organisatie vanaf vandaag NEN 4400-1 is gecertificeerd! Dit betekent dat u als opdrachtgever veilig zaken kunt doen met Cratos Receptiediensten!

 

Wat houdt de NEN 4400-1 Normering in?

De NEN norm is 0ntwikkeld door werkgevers-, werknemersverenigingen en certificerende instellingen in hechte samenwerking met de overheid en heeft tot doel opdrachtgevers beter te beschermen tegen fraude. De norm stelt zeer strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie.

 

Op welke onderdelen werd Cratos Receptiediensten gecontroleerd?

Door de controlerende organisatie ( Crop Certifering ) is Cratos Receptiediensten o.a. getoetst op de juistheid en volledigheid van de administratie en ook de afdracht van Loonbelasting en Omzetbelasting is onderdeel van deze controle. Dit betekent dat u als inlener geen riscio loopt op ketenaansprakelijkheid. U bent er namelijk van verzekerd dat Cratos Receptiediensten aan haar belastingplicht heeft voldaan. Ook de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht in het kader van de Wet op de Identificatieplicht behoort tot de controles en verder nog een veelheid aan wetten en regels, vallen binnen het toetsingskader van deze norm.
Op alle onderdelen voldoet Cratos Receptiediensten aan de gestelde eisen en dat betekent, dat wij zijn opgenomen in het Register van de Stichting Normering Arbeid. Binnen dit register worden alle thans bestaande keurmerken opgenomen.